Välkommen till ett historiskt ögonblick

om oss

Här är Hättorp

Välkommen till Hättorps Gård, strax utanför Tjällmo i Östergötland. En lång allé tar dig fram till den praktfulla gården som smyckas av en vacker fontän centrerad på gården. Hättorps historia härrör ända från 1700-talet och dåtidens byggkonst med ståtlig arkitektur. Det var här festligheterna höll till och dåtidens flärd sprudlade. Gården lever än idag, om än i annan tappning än för 300 år sedan. Följ med på en rundtur och tidsresa i Hättorp och läs mer om hur gården används idag.

hättorp idag

Våra verksamheter

Hättorps Gård idag

Hättorps Gård AB drivs idag av äkta makarna Jens & Cecilia Christensen som bor här med sina två söner och hund.

Växtodling

På ca 600 hektar egen och arrenderad mark bedrivs en effektiv och modern spannmålsproduktion.

Skog

På Hättorp bedrivs ett certifierat skogsbruk med fokus på hållbarhet och miljö.

Kycklinguppfödning

Vi föder upp ungefär 7 omgångar kycklingar per år enligt ett unikt djuromsorgsprogram utformat av Svensk Fågel.

Energi

Vid den närbelägna dammen finns även ett eget vattenkraftverk som årligen producerar ca 1,6 miljoner kwh.

Uthyrning bostad

Semesterboende finns i en av våra flyglar. Bed and Box erbjuds året runt. På gården finns även flera bostadshus för året runt boende.

Ridutbildning

På Hättorp erbjuder vi helgkurser, ridläger samt ridundervisning både enskilt och i grupper efter förfrågan.

Jakt & fiske

På gården finns fina möjligheter till jakt och fiske.

Kontakta oss

Är du intresserad att veta mer om våra verksamheter kontakta oss!

Vår resa började för länge sedan

1700-talets byggkonst

Gammal byggkonst

Hättorps äldsta historia tar gestalt i Gustaf II Adolfs tidevarv då gården ägdes av kungens ungdomsvän greven och även riksförmyndaren Lars Kagg. Hättorp är beläget i sydligaste Bergslagen och i skrifter kan man läsa att det förekom järnhantering på 1600-talet. I början på 1700-talet förvärvade bergsmannen Karl Karlsson Tisell egendomen. Med honom började raden av kända brukspatroner på Hättorp.

Brukets storhetstid var i mitten på 1800-talet då då markinnehavet uppgick till ca 10 000 ha samt förutom Hättorp, järnbruken vid Lämneå och Skönnarbo. År 1878 var järnets epok slut vid Hättorp och jord och skogsbruket utvecklades. Här fanns också kvarn, snickeri, tegelbruk och ett kraftverk. År 1899 köptes Hättorp av Theodor Hermelin som stannade 10 år.

Gårdens storhetstid

År 1916 förvärvade Oskar Karlberg gården som då bestod av huvudgården sedan utgårdarna frånsålts. Egendomen kvarstår i familjen och ett modernt skogs och jordbruk bedrivs med bl a produktion av spannmål, vattenkraft och kycklinguppfödning.

Rester av det gamla bruket minner om svunna tider och i de gamla husen där smederna, gårdens och brukets arbetare bodde, bor nu sommargäster som kan glädjas över och njuta av den speciella atmosfären och friden i det gamla bruksområdet.

våra omgivningar

Följ med på en rundtur

kontakt

Välkommen att kontakta oss

Adress

Hättorp Gård AB
Hättorp 201
591 90 Tjällmo

Jens Christensen

E-post: jens(a)hattorp.se
Telefon: 070-8927592

Cecilia Christensen

E-post: cecilia(a)hattorp.se
Telefon: 070-3900892