Våra verksamheter

Läs mer om våra verksamheter här på Hättorp.

Växtodling

På ca 600 hektar egen och arrenderad mark bedrivs en effektiv och modern spannmålsproduktion.

Skog

Gården omfattar ca 350 hektar skogmark med medelgod bonitet. Vi bedriver ett certifierat skogsbruk där långsiktlighet och miljö värderas högt.

Kycklinguppfödning

Vi föder upp ungefär 7 omgångar kycklingar per år enligt ett unikt djuromsorgsprogram utformat av Svensk Fågel.

Energi

Vattenkraftverket ”Jenny” producerar årligen ca 1,6 miljoner kwh.

Gårdens värmebehov tillgodoses upp av två stora satseldade fastbränslepannor.

Uthyrning bostad

Semesterboende finns i en av våra flyglar. Bed and Box erbjuds året runt.

På gården finns även flera bostadshus för året runt boende.

Ridutbildning

På Hättorp erbjuder vi helgkurser, ridläger samt ridundervisning både enskilt och i grupper efter förfrågan.

Jakt & Fiske

På gården finns fina möjligheter till jakt och fiske.